UNICEF

Het vak Nederlands dat op middelbare scholen wordt gedoceerd, is inhoudsloos. Het vak is gereduceerd tot een training in vaardigheden. Over de taal zelf, over wat er inmiddels in de taalkunde aan interessante dingen is ontdekt, over taalverwerving, over dialecten, straattaal en taalgebruik in specifieke situaties, daarover moeten wij zwijgen.
En als er wel iets verteld wordt, dan komt dat door de bevlogenheid van de betrokken docenten en niet omdat het curriculum, dat is uitgehold, het voorschrijft.

Het is zo ver.
De Volkskrant laat weten mijn artikel over het schoolvak Nederlands vandaag 28 september 2015 online te publiceren.
De integrale tekst is vanaf vandaag hier ook te lezen.


DSC_3539
Deze foto is gemaakt in Den Haag voor het gebouw van de Tweede Kamer,
waar 'mijn' debatteam deelnam aan een debatwedstrijd georganiseerd door UNICEF.
Een getalenteerd debater van het Willibrord gymnasium uit Deurne heeft geen moeite met de vragen van een journalist.